Pleurothallis trichostoma Luer

Pleurothallis trichostoma Luer
Family: 
Orchidaceae
Taxon: 
Pleurothallis trichostoma Luer
Kind of Type: 
Holotype
Country: 
Ecuador
Primary Coll Last Name: 
Luer
Number: 
1795
Publication: 
Selbyana 5(2): 185. 1979.